Entitas en xarxa

MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS

Espai d’acollida, trobada i formació integral per a dones treballadores de la llar. Intermediació en el règim de treballadores de la llar i cuidadores. Formació continuada.

C. Elisa, 23-25 BCN-08023

Mamen Martí

656 312 765

mujereslatinas@hotmail.es

Mujeres latiinas sin fronteras Asociación

EL LLOC DE LA DONA

Centre de formació i inserció laboral per a dones en risc d’exclusió social que necessiten formació i que estant buscant feina. Acompanyament en el procés d’inserció sociolaboral.

C. de l’Om, 5 BCN-08001

Raquel Arroyas

93 441 28 09 - 654 838 203

www.llocdeladona.org

insercion@llocdeladona.org

El Lloc de la dona

FUNDACIÓ MAMBRÉ

La Fundació Mambré està formada per quatre entitats socials, Arrels Fundació, Assis Centre d’Acollida, la Companyia de les Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, les quals engeguen un projecte per donar una resposta conjunta a les necessitats de les persones sense llar en l’àmbit residencial i laboral.

C. Nàpols, 133 3r 1a BCN-08013

Lourdes Zambrana i Rosa Bernal

90 302 19 81

www.fundaciomambre.org

lzambrana@fundaciomambre.org
rbernal@fundaciomambre.org

Fuancació Mambré

ANEM PER FEINA

Intermediació en el marc del treball de la llar i feines de cura a domicili. Assessorament a les famílies per a la Contractació i seguiment després de la incorporació a la feina. Servei de tutorització per a la recerca de feina o millora d’ocupació com a eina per a la inclusió social de les treballadores i treballadors del sector.

C. Guàrdia, 11 BCN BCN-08001

Belén García – Pedro Moreno

93 443 30 40

www.anemperfeina.org

anemperfeina@pangea.org

Anem per feina

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

La Fundació per a l’atenció a persones dependents es dedica a l’atenció del col•lectiu de persones en situació de dependència: gent gran, infants amb diversitat funcional i persones cuidadores no professionals. La Fundació disposa d’una residència, centre de dia, serveis d’atenció domiciliària i de proximitat, té programes de dinamització i foment de l’envelliment actiu, una agència de col•locació per a empleats/des de la llar i un centre de formació oficial de l’àmbit sociosanitari, amb més 5.000 persones beneficiàries.

Avda. Salvador Allende n. 45 08940 Cornellà de Llobregat

Pàula Hidalgo

93 375 00 10

agencia@dependents.cat

FUNDACIO ATENCIO PERSONES DEPENDENTS

COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE SEC – PLA D’ACOLLIDA POBLE SEC PER A TOTHOM

Assessorament jurídic en matèria d'estrangeria, drets laborals, multes administratives, etc. Punt d'informació laboral per a treballadores de la llar i acompanyament a famílies en la contractació i processos de regularització administrativa de les usuàries. Intermediació laboral i formació laboral i lingüística.

C. Concòrdia, 33 BCN-08004

Daniel Yáñez

93 324 85 38

www.poblesec.entitatsbcn.net

serveijuridicPSPT@gmail.com

Coordinadora Poble Sec

CENTRE SOCIAL MARIA IMMACULADA

Les Religioses de María Inmaculada van néixer al segle XIX per donar resposta a les necessitats de les joves que es traslladaven del poble a la ciutat en recerca de feina. A dia d’avui aquesta tasca es desenvolupa des del Centre Social on oferim un espai d’acollida, donant formació integral i orientació laboral personalitzada. D’altra banda, oferim a les famílies orientació i assessorament per a la contractació.

C. Consell de Cent, 393 BCN-08009

María Varela

93 487 78 86

www.religiosasmariainmaculada.org/es

centsocialbcn@gmail.com

Centro social Maria Inmaculada

ASSOCIACIÓ TREBALLADORS FAMILIARS DE CATALUNYA

Formació Certificats de Professionalitat d’atenció sociosanitària al domicili i institucions i formació a mida per a Treballadores familiars. Orientació i assessorament procés Acredita’t. Inserció sociolaboral Punt Incorpora. Assessorament cuidadors/es.

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45 BCN-08035

M. Rosa Noguera i Jaume Martínez

683 605 933

www.atfc.cat

gerencia@atfc.cat

Associació de Treballadors/es Familiars de Catalunya

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRAMENET

Entitat dedicada a l’acollida, l’orientació i la integració sociolaboral de persones en situació de risc d’exclusió social. Formació i intermediació laboral en els àmbits de l’atenció domiciliària i la cura de la llar.

Plaça de les Cultures, 6 local 7 Santa Coloma de Gramenet 08923 BCN

Fina Gerez i Miguel Guilarte

93 466 84 08

www.fundaciointegramenet.org

fundaciointegramenet@fundaciointegramenet.org

Fundació Integramenet

ASSOCIACIÓ EUROPA SENSE MURS

Investigació, acció i formació en migracions internacionals, gènere, infància i joventut. Projecte SORELA: acompanyament i prevenció de riscos laborals a treballadores de la llar i cures.

Gabriela Poblet i Mariela Pica

631 278 192

www.europasensemurs.com

sorela@europasensemurs.com

Europa Sense Murs